aan ko nga kayat. Ilokano to English

Ilokano English
aan ko nga kayat. I don’t want (like).

Do you have more knowledge/information about aan ko nga kayat.? Share it to the world:

Like us on Facebook

Featured Ilokano Terms
Featured English Terms