SAKBAY TI KASAR BF: Sa wakas! dyak maiyurayen! GF: Kayat mu kadi a tumalaw 'akon? BF: Agang-angaw Ilokano to English

There is no Ilokano to English translations found for SAKBAY TI KASAR BF: Sa wakas! dyak maiyurayen! GF: Kayat mu kadi a tumalaw 'akon? BF: Agang-angaw.

Do you know something about this term? Share it.

Suggestions

Sponsored Links

Let us help each other! Comment, ask for more or share information about SAKBAY TI KASAR BF: Sa wakas! dyak maiyurayen! GF: Kayat mu kadi a tumalaw 'akon? BF: Agang-angaw.

Add Comment

Like us on Facebook

Featured Ilokano Terms
Featured English Terms